,,iPlaton’’ – ansamblu instalativ figurine modelate în lut, proiecție video

,,Explorând’’ sensibilitățile artistice ale mediului instalativ, FlorinGhimiș alcătuiește un citat cultural analogic în care “fiecare timp își are propria peșteră a lui Platon”. În perioada contemporană, eră a tehnologizării, omul devine un prizonier al informației manipulate, canalizate selectiv către grupuri țintă, direcționată prin intermediul ecranelor ce devin generatoare de iluzii și producătoare de mediocritate culturală.”

Coordonator: Cătălin Soreanu

Advertisements

,,Orașul’’ film experimental

,,În filmul experimental “Orașul”, Florin Ghimiș analizează relația bidirecțională dintre urbe și locuitorii acesteia, într-o paradigmă vizual cinematică care pendulează între senzația de apăsare claustrofobică și atracția aparent nejustificată față de oraș, între limite și evadări citadine, totul într-un peisaj cu ritmuri alerte, reguli impuse, semne direcționale și marcaje de restricție. Cu betoane și clădiri obstructive în care viziunea cerului capătă sens eliberator, orașul devine, în viziunea lui Florin Ghimiș, un câmp paradoxal al controversei dintre dorința de evadare și puterea de atracție citadină.’’
Coordonator: Cătălin Soreanu

24-27 Mai 2017 “I’ll be back?!”

Expoziție de grup a studenților specializării Fotografie, Video, Procesarea computerizată a imaginii din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte “George Enescu” din Iași. Galeria apARTe, UNAGE Iași

La această expoziție am participat cu următoarele lucrări :

Florin Ghimiș, Eduard Verde
,expecting gaze’ performance

‘’Plecând de la pretextul asociativ al cunoașterii umane mediate de procesul receptării artistice, Florin Ghimiș și Eduard Verde propun un performance care face apel la analogia formală dintre experiența artistică ca matrice culturală și mijloacele de comunicare inter-umană contemporane. În dialogul dintre performeri, analiza lucrărilor de artă devine metodă de comunicare, substituirea identității se transformă în mijloc de auto-obiectificare artistică, iar poziționarea și explorarea reperelor spațiale punctează, de-a lungul peformance-ului, forme de cunoaștere interactivă umană. În final, acest demers artistic devine un “gaze” autointerogativ, o invitație adresată publicului pentru propria introspecție artistică. Propus continuării participative a publicului, performance-ul deschide proiectul expozițional “I’ll be back?!” al studențilorspecializării foto-video,,
Coordonator: Cătălin Soreanu
.1 “gaze” și “inspecting gaze” sunt concepte elaborate de Michel Foucault în Power/Knowledge, 1972