UNAGE

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi

Instituţie de invăţământ superior in domeniul artelor  care cuprinde Facultatea de Teatru, Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii muzicale teoretice, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Cu indelungată tradiţie  şi prestigiu  Universităţii Naționale de Arte „George Enescu” este o institutie care îndrumă şi cultivă talentele, caracterele şi personalităţile tinerilor artişti, formează specialişti capabili să ofere publicului larg un act cultural de calitate. Promovarea  artistilor aflaţi la inceput de drum este un alt obiectiv al Universităţii ,,George Enescu’’

Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Direcţia de studiu Fotografie, video, procesare computerizată a imaginii.  Aceasta direcţie de studiu formează artişti vizuali care se exprimă prin fotografie, video, instalaţii de arta, creatori de produse multimedia de calitate.

http://www.arteiasi.ro

 

Advertisements